แจ้งการปิดปรับปรุงเว็ปไซต์

แจ้งการปรับปรุงเว็ปไซต์ปี 2019 จะมีการปิดปรับปรุงเว็ปไซต์ในช่วงเวลา 1 – 10 กุมภาพันธ์ นี้  และจะมีการสำรองข้อมูลในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม ขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ THE INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM The International Graduate Program in Industrial Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University – Copyright © 2019 Facebook Youtube LINK Kasetsart University Faculty of Engineering KU

Daniel and Audrey Solow Trust Fund

Daniel and Audrey Solow Trust Fund Daniel and Audrey Solow Trust Fund International Graduate Program in Industrial Engineering at Faculty of Engineering, Kasetsart University THE INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM The International Graduate Program in Industrial Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University – Copyright © 2019 Facebook Youtube LINK Kasetsart University Faculty Read more…