แจ้งการปิดปรับปรุงเว็ปไซต์

แจ้งการปรับปรุงเว็ปไซต์ปี 2019 จะมีการปิดปรับปรุงเว็ปไซต์ในช่วงเวลา 1 – 10 กุมภาพันธ์ นี้  และจะมีการสำรองข้อมูลในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม ขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ THE INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM The International Graduate Program in Industrial Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University – Copyright © 2019 Facebook Youtube LINK Kasetsart University Faculty of Engineering KU